YuruYuri!! ep5 piligrimage to Kazusaushiku Station

Akari is waiting at Kazusaushiku Station in Ep5.

Map for Kazusaushiku Station.

View Larger Map