Hyouka all girls. All girl characters in Kamiyama high school.


No1. Chitanda Eru
No2. Ihara Mayaka
No3. Irisu Fuyumi
No4. Sawakiguchi Misaki
No5. Jyumonji Kaho
No6. Kawauchi Ayako
No7. Yuasa Naoko
No8. Enami Kurako
No9. Kounosu Yuri
No10. Yamanishi Midori
No11. Senoue Mamiko
No12. One hundred waka poems club member 1
No13. One hundred waka poems club member 2
No14. Calligraphy club member
No15. Photo club member
No16. Quiz club member
No17. Shimizu Noriko
No18. Confectionery production club member 1
No19. Confectionery production club member 2
No20. Manga club Iizuka
No21. Manga club Henmi
No22. Manga club Ariyoshi
No23. Manga club Matsui
No24. Oreki ho...
No25. Yaoi girl
No26. Magic club member
No27. Astronomical club Nakayama
No28. Inspiration first grade girl
No29. A girl next to Houtarou
No30. Mob character in Kanya festival
No31. Manga club member Sawai
No32. Manga club member Kimura
No33. Manga club member Mori
Special selection. Kooriyama Youko