Sankarea pilgrimage to Sanka Joshi Gakuen

Sanka Joshi Gakuen in Sankarea is modeled for Seishin Joshi Gakuen