Tsuritama pilgrimage to Enoshima, Kanagawa

Tsuritama is modeled for Enoshima, Kanagawa.
Maps for Enoshima

大きな地図で見る