Higurashi no Nakukoroni pilgrimage in Shirakawagou, Gifu

Higurashi no nakukoroni is modeled for Shirakawagou, Gifu.
Hinamizawa for real!!

Map from Tokyo to Shirakawagou, Gifu

View Larger Map